Blog Archives

Video

Video

ne Wake-up me Enon

Video

Mësimi i një profesioni..

Një histori e shkurtër mbi Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik, qendra 1, Tiranë 2014

Video

Rrenimi i qytetit Muze!

Video

Biografia e Hitlerit !

Një përshkrim i shkurtër i jetës së diktatorit që vulosi historinë e shekullit të kaluar !

Video

Ndahet nga jeta Laver Bariu

Video

Kopshti zologjik në Koma Nga Erjona KOKA

Një panorame e kopshit zologjik lënë ne harese prej 43 vitesh !

Video

Fenomemi, xhihadistët shqiptarë luftojnë në Siri

Valdi GJINI

Video

Top 10-personat me te pasur ne bote !!

Video

Roli i gruas ne shoqeri

Arritja e baraziё gjinore sot shtrohet me forcё jo thjesht nga fakti se gratё pёrbёjnё gjysmёn e shoqёrisё.por nisur nga koncepti modern i vlerёsimit tё tё drejtave tё tyre si pjesё integrale e tё drejtave tё njeriut.Pёrtej dallimit mashkull-femёr dhe burrё-grua qёndron njё thelb i pёrbashkёt njerёzor dhe human,kjo gjё i bёn dhe duhet t`i bёjё gratё mbartёse legjitime tё tё drejtave tё barabarta me burrat nё kontekstin e njё shoqёrie tё lirё dhe demokratike.Kombet e qytetёruara dhe me demokraci tё zhvilluar kanё treguar se arritja e ketij synimi nuk ёshtё njё utopi.
Natyrisht qё mjeti pёr realizimin e kёtij qёllimi ёshtё krijimi i shoqёrisё sё mundёsive tё barabarta pёr tё dyja gjinitё dhe nёpёrmjet bashkёveprimittё tyre nё tё gjitha fushat dhe sferat e organizimit shoqёror.Barazia e vёrtetё realizohet vetёm nё kushtet e lirisё,kalimi nga diktatura nё demokraci ishte njё ndryshimtepёr pozitiv,edhe gratё shqiptare e pёrqafuan kёtё ndryshim duke projektuar shpresa dhe prespektiva tё reja pёr arritjen e barazisё gjinore.
Gjatё ketyre njёzet viteve demokraci janё krijuar shanse dhe mundёsi tё reja pёr afirmimin e rolit tё gruas nё shoqёri,janё shembur mjaft tabu tё sё kaluarёs dhe po ndertohet njё kulturё e re e pasqyrimit tё barazisё gjinore.Dimensionet e lirisё janё zgjeruar,shoqёria ёshtё mё e vetёdijshme pёr tё drejtat e grave dhe rolin qё ato duhet tё kenё nё shoqёri.Tranzicioni traumatic shqiptar ka prodhuar dukuri dhe problematika tё reja sociale.si tёrheqja e grave nga jeta ekonomike dhe rreziku i rikthimit nё strukturat patriakale,sidomos nё zonat rurale,zgjerimi i frikshёm i pёrmasave tё dhunёs nё familje etj.
Procesi i kalimit nga ekonomia e centralizuar nё ekonominё e tregut ёshtё shoqёruar me prirje tё ndryshme vihet re njё rritje e ndjeshme e numrit tё grave tё punёsuara,megjithatё statistikat tregojnё se nё krahasim me gjininё mashkullore femrat janё mё tё prekura nga fenomeni i papunёsisё dhe shumica e grave janё tё punёsuara nё ekonomitё shtёpiake dhe njёsitё e vogla tё biznesit.Jo pak gra nё pёrpjekjet pёr t`u pёrshtatur me kushtet dhe kёrkesat e ekonomisё sё tregut kanё arritur suksese duke u afirmuar si drejtues tё afta nё jetёn politike,shoqёrore kulturore dhe nё botёn e biznesit,por megjithatё vёshtirё tё besohet se midis dy gjinive tё ketё tё drejta tё barabarta.
Transformimi kulturor i shoqërisë është një proces i gjatë dhe kompleks dhe si i tillë kërkon jo vetëm apel, por edhe përmirësim të instrumenteve ligjore, ngritjen e strukturave mbështetëse dhe krijimin e barazisë së mundësive për punë, karrierë, vendimmarrje dhe përfaqësim
Arritja e këtij synimi dhe krijimi i një realiteti të ri social nuk mund të pritet vetëm nga angazhimi i institucioneve shtetërore. Përfshirja më gjerësisht e shoqërisë civile, pjesëmarrja e komunitetit dhe marrja e përgjegjësive nga pushteti vendor, fuqizimi i familjes dhe nxitja e një kulture të re të respektimit të të drejtave të grave, janë çelësi për të çuar përpara aksionin civil për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës.
Shoqёria shqiptare ka ende nevojё pёr kohё nё mёnyrё qё tё ndёrgjgjёsohet se si burri dhe gruaja janё qёnie humane dhe rrjedhimisht duhet tё gёzojnё tё drejta tё barabarta.