Tag Archives: drfpp1

Video

Mësimi i një profesioni..

Një histori e shkurtër mbi Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik, qendra 1, Tiranë 2014