Author Archives: esmeraldakaca

Video

Roli i gruas ne shoqeri

Arritja e baraziё gjinore sot shtrohet me forcё jo thjesht nga fakti se gratё pёrbёjnё gjysmёn e shoqёrisё.por nisur nga koncepti modern i vlerёsimit tё tё drejtave tё tyre si pjesё integrale e tё drejtave tё njeriut.Pёrtej dallimit mashkull-femёr dhe burrё-grua qёndron njё thelb i pёrbashkёt njerёzor dhe human,kjo gjё i bёn dhe duhet t`i bёjё gratё mbartёse legjitime tё tё drejtave tё barabarta me burrat nё kontekstin e njё shoqёrie tё lirё dhe demokratike.Kombet e qytetёruara dhe me demokraci tё zhvilluar kanё treguar se arritja e ketij synimi nuk ёshtё njё utopi.
Natyrisht qё mjeti pёr realizimin e kёtij qёllimi ёshtё krijimi i shoqёrisё sё mundёsive tё barabarta pёr tё dyja gjinitё dhe nёpёrmjet bashkёveprimittё tyre nё tё gjitha fushat dhe sferat e organizimit shoqёror.Barazia e vёrtetё realizohet vetёm nё kushtet e lirisё,kalimi nga diktatura nё demokraci ishte njё ndryshimtepёr pozitiv,edhe gratё shqiptare e pёrqafuan kёtё ndryshim duke projektuar shpresa dhe prespektiva tё reja pёr arritjen e barazisё gjinore.
Gjatё ketyre njёzet viteve demokraci janё krijuar shanse dhe mundёsi tё reja pёr afirmimin e rolit tё gruas nё shoqёri,janё shembur mjaft tabu tё sё kaluarёs dhe po ndertohet njё kulturё e re e pasqyrimit tё barazisё gjinore.Dimensionet e lirisё janё zgjeruar,shoqёria ёshtё mё e vetёdijshme pёr tё drejtat e grave dhe rolin qё ato duhet tё kenё nё shoqёri.Tranzicioni traumatic shqiptar ka prodhuar dukuri dhe problematika tё reja sociale.si tёrheqja e grave nga jeta ekonomike dhe rreziku i rikthimit nё strukturat patriakale,sidomos nё zonat rurale,zgjerimi i frikshёm i pёrmasave tё dhunёs nё familje etj.
Procesi i kalimit nga ekonomia e centralizuar nё ekonominё e tregut ёshtё shoqёruar me prirje tё ndryshme vihet re njё rritje e ndjeshme e numrit tё grave tё punёsuara,megjithatё statistikat tregojnё se nё krahasim me gjininё mashkullore femrat janё mё tё prekura nga fenomeni i papunёsisё dhe shumica e grave janё tё punёsuara nё ekonomitё shtёpiake dhe njёsitё e vogla tё biznesit.Jo pak gra nё pёrpjekjet pёr t`u pёrshtatur me kushtet dhe kёrkesat e ekonomisё sё tregut kanё arritur suksese duke u afirmuar si drejtues tё afta nё jetёn politike,shoqёrore kulturore dhe nё botёn e biznesit,por megjithatё vёshtirё tё besohet se midis dy gjinive tё ketё tё drejta tё barabarta.
Transformimi kulturor i shoqërisë është një proces i gjatë dhe kompleks dhe si i tillë kërkon jo vetëm apel, por edhe përmirësim të instrumenteve ligjore, ngritjen e strukturave mbështetëse dhe krijimin e barazisë së mundësive për punë, karrierë, vendimmarrje dhe përfaqësim
Arritja e këtij synimi dhe krijimi i një realiteti të ri social nuk mund të pritet vetëm nga angazhimi i institucioneve shtetërore. Përfshirja më gjerësisht e shoqërisë civile, pjesëmarrja e komunitetit dhe marrja e përgjegjësive nga pushteti vendor, fuqizimi i familjes dhe nxitja e një kulture të re të respektimit të të drejtave të grave, janë çelësi për të çuar përpara aksionin civil për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës.
Shoqёria shqiptare ka ende nevojё pёr kohё nё mёnyrё qё tё ndёrgjgjёsohet se si burri dhe gruaja janё qёnie humane dhe rrjedhimisht duhet tё gёzojnё tё drejta tё barabarta.

Video

Mardheniet punedhenes-punemarres

Image

Te rinjte ne mbrojtje te mjedisit

Te rinjte ne mbrojtje te mjedisit