Image

Tregetimi i mishit te kuq.

Tregetimi i mishit te kuq.

Kjo eshte nje foto e marre ne tregun e Staconit te trenit. Fotoja tregon qarte se si mishi tregetohet ne minimumin e kushteve te ruajtjes.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s