Paradoks

 

5105_1076482637665_7577763_n

Për t’u bërë anëtarë në Bibliotekën Qëndrore duhet të hysh brenda dhe të regjistrohesh, por nëse nuk je anëtar nuk mund të hysh. Kështu që nuk mund të regjistrohesh kurrë si anëtarë.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s